Flash . Atelier53

01
Atelier53 . 2009
detailpagina . openhuis 2008

Atelier53, 2009

De website is een user-interface experiment waarbij ik geprobeerd heb om zonder gebruik te maken van een textuele menu de gebruiker toch een geordende structuur aan de website te geven.

De blokkenstructuur is grafisch gebaseerd op de DNA-patronen.

- technologie: Flash ActionScript 3.0, gebouwd op het Gaia-framework in combinatie met de Five3D-library voor de 3D-programmatie.
- grafische vormgeving: Igor Foerier

Bezoek hier de website. Opm.: de gegevens op deze website worden NIET meer geactualiseerd.

Atelier53 . 2009
homepage met één item geselecteerd.
Atelier53 . 2009
detailpagina . website Vlaemsch()
Atelier53 . 2009
voorbeeld van een DNA-structuur waarop de layout gebaseerd is
07
08